WHATSAP

  • TEVHİD RİSALELERİ KÜLLİYATI -ARAPÇA/TÜRKÇE

Elinizdeki bu çalışmayı hazırlama imkânını bizlere bahşeden Rabbimize hamd olsun. Bu eser Şeyh’ul İslâm Müceddid Muhammed bin Abdilvehhâb Rahimehullâh’ın tevhîd akîdesini özet olarak anlatan son derece önemli yirmi iki adet risâlesini ve torunu Şeyh Abdurrahmân bin Hasen Rahimehullâh’ın La ilahe illallâh’ın şartları hakkındaki bir risâlesini ihtivâ etmektedir. Elinizdeki bu çalışma, tevhîd akîdesi ve dînin asılları hakkında 23 adet risâleden oluşan bir mecmûa yani derlemedir.

“TEVHİD RİSALELERİ KÜLLİYATI” ismini verdiğimiz bu çalışmada Şeyh Muhammed bin Abdilvehhâb Rahimehullâh’ın tevhîdle alâkalı kısa, öz, sistematik ve anlaşılır olan, ezberi kolay, hâlihazırda yaygın olarak tevhîd ilmini talime yeni başlayanlara okutulmakta olan bütün risâlelerine yer vermeye çalıştık. Uzun metinleri ve konusu daha ağır olan risâleleri koymadık. Kısacası bu çalışma, tevhîd ilmini talime yeni başlayanlara yönelik tevhîd akîdesine dair bir ders kitabı şeklinde tasarlanmıştır.

Derlememizde bütün risâlelerin harekeli Arapça metinleri, karşısında Türkçe metinler olacak şekilde karşılıklı neşredilmiştir. Gerekli yerlerde açıklayıcı dipnotlar ve sonnotlar ekledik. Bu sûrette kitabı istifâde edilecek kullanışlı bir şekle getirmeye çalıştık.

Bu mecmûada önce i’tikâdî kavramlarla alâkalı olan risâleler, sonra kelime-i tevhîdin manası ve şartlarına dair risâleler, sonrasında İslâmın hakîkati ve onu bozan şeylerle alâkalı risâleler, ardından “Üç Temel Esâs”, “Dört Kâide” gibi belli sayıda esâsları anlatan risâleler yer almakta ve ardından da yardımcı nitelikte birkaç risâleyle çalışma sona ermektedir.

Bu risâleler, müellifinin kullandığı basit ve anlaşılır dille beraber ihtivâ ettiği derinlikten dolayı İslâm’ı öğrenmek ve amel etmek isteyen herkesin okuması hatta ezberlemesi gereken metinlerdir. Bilhassa “Tevhîd Akîdesi”ni yeni öğrenmeye başlayanlar için bu kitapta yer alan risâlelerdeki bilgiler hayati öneme hâizdir ve bu risâleler, âdetâ tevhîd ilmi için bir giriş ve temel mesabesindedir

Yani akîdeyle alâkalı daha tafsîlâtlı kitaplara geçmeden önce bu risâleler vâsıtasıyla temel atılması gerekir. Zîrâ -bilindiği üzere- her ilim dalında olduğu gibi -ilimlerin en şereflisi olan- tevhîd ilmi de kolaydan zora doğru basamak basamak ilerleyerek tahsîl edilir.

Bu kitapta yer alan risâleler te’lîf edildiği günden beri ümmet arasında benimsenmiş ve bu risâlelerin birçoğu da; selef menhecine göre ta’lîm yapan, böyle bir iddiâsı olan tüm kurumlarda tevhîd akîdesine giriş mâhiyetindeki temel metinler olarak müfredâtlardaki yerini almıştır.

Kitap
Boyut 16*24 cm
Çeviri HEYET
Cilt Tipi ciltli
Baskı 1.Baskı
Dil ARAPÇA/TÜRKÇE
Kağıt Cinsi Ivory kağıt
Yayın Tarihi 2019-04

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

TEVHİD RİSALELERİ KÜLLİYATI -ARAPÇA/TÜRKÇE

  • Liste Fiyatı :65,00TL
  • 32,50TL