WHATSAP

Muhammed b. Abdulvehhab

Muhammed bin Abdulvehhab bin Suleyman bin Ali et-Temimi h. 1115 (m. 1703) tarihinde Arabistan’daki Necd bölgesine bağlı bir şehir olan Uyeyne’de dünyaya gelmiştir. Babası Abdulvehhab ve dedesi Süleyman da Necd bölgesinde ilim sahibi olarak  meşhur olmuş kimselerdi ve dönemlerinin fetva mercileri idiler. Dedesi Süleyman bin Ali meşhur Hanbeli fakihlerinden “Keşşaf’ul Kına” adlı eserin müellifi Mansur el-Behuti ile aynı dönemde yaşamış ve hatta denildiğine göre Mekke’de bir ara görüşmüşlerdi. Şeyh, bu şekilde ilimle iştigal eden bir muhitte yetişmiştir.

İlim, amel, davet ve sabır üzerine kurulu bir hayatın ardından Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) 1206 (1792 m.) senesinde 92 yaşında vefat etmiştir. Vefatının ardından Şevkani, Hüseyn bin Gannam gibi alimler mersiye yazmışlardır. Ayrıca Emir es-San’ani de Şeyhin sağlığında onu metheden bir kaside inşad etmiştir.


Muhtasar Zad'l Mead

Muhtasar Zad'l Mead

“Zadu’l Mead fi Hedyi Hayri’l İbad” isimli kitap, muhaddis imam İbn Kayyım el-Cevziyye’nin kaleme ..

14,00TL 27,00TL

TEVHİD RİSALELERİ KÜLLİYATI -ARAPÇA/TÜRKÇE

TEVHİD RİSALELERİ KÜLLİYATI -ARAPÇA/TÜRKÇE

Elinizdeki bu çalışmayı hazırlama imkânını bizlere bahşeden Rabbimize hamd olsun. Bu eser Şeyh’ul İs..

32,50TL 65,00TL

Gösterilen: 1 ile 2 arası, toplam: 2 (1 Sayfa)